Interiérové štúdio InaAs sa okrem skvalitňovania bývania v podobe interiérových služieb zaoberá aj koncepčným riešením akustiky v interiéri. Spolupracuje s akreditovanými odborníkmi v tejto oblasti. Poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti akustiky, ako aj možnosť návrhu zlepšenia akustických podmienok v interiéri. InaAs prináša akustické riešenia pre interiéry.