Aký je postup pri vytváraní návrhu interiéru?

Projekt návrhu interiéru je rozdelený do troch samostatných častí:


 • Štúdia
 • Realizačný projekt interiéru
 • Dokumentácia stavebno-stolárskych interiérových prvkov

a) Štúdia interiéru
 • obhliadka priestoru, konzultácia s klientom
 • predloženie pôdorysu - dispozičné riešenie, návrh konceptu, farebné a materiálové prevedenie interiéru
 • po odsúhlasení štúdie prípadnom zakomponovaní pripomienok - tvorba 3D vizualizacií

b) Realizačný projekt interiéru

po odsúhlasení 3D vizualizácií- návrh a špecifikácia konkrétnych interiérových prvkov ako sú nábytok, podlahy, strop, steny, osvetlenie, prvky elektroinštalácií, doplnky, dekorácie


Projekt obsahuje:
 • výkres pôdorysu dispozičného riešenia – nový stav so zakreslením povrchových úprav stien, mierka 1:50
 • výkres búracích prác a nových konštrukcií - zakreslenie priečok, ktoré sa majú vybúrať a nových priečok, ktoré sa budú realizovať
  - je to podklad pre stavebnú realizačnú firmu, mierka 1:50
 • výkres podhľadov - zakreslenie všetkých prvkov nachádzajúcich sa v podhľade ako je priame a nepriame osvetlenie, ozvučenie atď., mierka 1:50
 • výkres podláh – kladačský plán podláh s ohľadom na optimálne rozvrhnutie rozmeru ako aj snaha minimalizovať množstvo odpadu materiálu, špecifikácia podláh, mierka 1:50
 • výkres elektroinštalácií- zakreslenie všetkých vývodov elektro zásuviek a dátových zásuviek v nadväznosti na rozmiestnenie nábytku, mierka 1:50
 • výkres osvetlenia – zakreslenie svetelných okruhov a ovládania osvetlenia, zatemnenia okien, mierka 1:50
 • výkres rozvrhnutia obkladov a dlažieb - kladačský plán kúpeľne, wc, výber obkladov s ohľadom na dizajn rozvrhnutia danného rozmeru, snaha minimalizovať množstvo odpadu materiálu, výber sanity, batérií, zakreslenie vývodov vody, odpadu, elektra, mierka 1:25
 • dizajn manuál- špecifikácia typového nábytku, popis riešenia farebnosti interiéru, výber doplnkov a dekorácii

c) Dokumentácia stavebno-stolárskych interiérových prvkov

táto dokumentácia nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu, ale slúži ako podklad pre nacenenie pre výrobnú firmu


 • výkres kuchynskej zostavy ako podklad pre výrobcu , špecifikácia materiálov, elektrických spotrebičov, mierka 1:25, 1:10, 1:1
 • výkresy vstavaných skríň, šatníkov, špecifikácia materiálov, mierka 1:25, 1:10, 1:1
 • výkresy atypických nábytkových prvkov, návrh dizajnových časti interiéru, mierka 1:25, 1:10, 1:1

Každý z krokov je možné si objednať samostatne.

Počas realizácie interiéru je možné si dohodnúť odborný autorský dozor priamo na mieste.