Skip to content

Interierová štúdia v krokoch:

1. krok: stretnutie s klientom, prípadne online komunikácia
2. krok: obhliadka interieru, konzultácia s klientom o inšpiráciach a predstavách
3. krok: predloženie pôdorysu – dispozičné riešenie, návrh konceptu, farebné a materiálové
prevedenie interiéru
4. krok: po odsúhlasení štúdie interiéru s prípadným zakomponovaním pripomienok nasleduje tvorba 3D vizualizacií