Realizácia a merianie akustiky

Po návrhu akustických riešení interiéru vieme zabezpečiť aj profesionálnu realizáciu a autorský dozor počas výstavby. Realizácia u nás končí akustickými meraniami, ktoré pre nás zabezpečujú akreditované. spoločnosti. Objektívne sa tak overí správnosť riešenia.

Meranie akustiky po realizácií Ruského kultúrneho inštitútu vo Viedni

Akusticke meranie

Skúšky akustiky po rekonštrukcii kongresovej sály v Bratislave

akustika