Skip to content

Realizačný projekt interiéru

Zoznam výkresov

Výkres pôdorysu dispozičného riešenia – nový stav so zakreslením povrchových úprav stien, mierka 1:50
Výkres búracích prác – zakreslenie prvkov, ktoré sa majú vybúrať alebo demontovať
Výkres nových konštrukcií – zakreslenie nových priečok, ktoré sa budú realizovať
Výkres podhľadov – zakreslenie všetkých prvkov nachádzajúcich sa v podhľade ako je priame a nepriame osvetlenie, ozvučenie atď., mierka 1:50
Výkres podláh – kladačský plán podláh s optimálnym rozvrhnutím rozmeru ako aj snaha minimalizovať množstvo odpadu materiálu, špecifikácia podláh, mierka 1:50
Výkres elektroinštalácií– zakreslenie všetkých vývodov elektro zásuviek a dátových zásuviek v nadväznosti na rozmiestnenie nábytku, mierka 1:50
Výkres osvetlenia – zakreslenie svetelných okruhov a ovládania osvetlenia, zatemnenia okien, mierka 1:50
Výkres rozvrhnutia obkladov a dlažieb – kladačský plán kúpeľne, wc, výber obkladov s ohľadom na dizajn rozvrhnutia danného rozmeru, snaha minimalizovať množstvo odpadu materiálu, výber sanity, batérií, zakreslenie vývodov vody, odpadu, elektra, mierka 1:25
Dizajn manuál– špecifikácia typového nábytku, popis riešenia farebnosti interiéru, výber doplnkov a dekorácii
Technické detaily – každý výkres obsahuje aj detaily v mierke 1:2, 1:5, 1:10 ak je to potrebné pre správnu realizáciu

 

Realizačný projekt interiéru